طرح‌های پژوهشی داخلی تصویب شده و در دست اجرا در سال 1390

ردیف

 

عنوان طرح

مجری (مجریان)

اعتبار طرح (ریال)

تاریخ شروع

دانشکده گروه

1

تدوین نرم افزار صوتی - نوشتاری فرهنگ مزدوج عربی - فارسی اصطلاحات معاصر

عرفان سلیمی - سیروان باباویسی

25/600/000

90/2/10

کتابخانه نابینایان

2

بررسی مقایسه ای یادگیری توالی حرکتی صریح در زیر مجموعه های اختلال نقص توجه/بیش فعالی و کودکان عادی

زلیخا قلی زاده

25/000/000

90/12/14

علوم انسانی و اجتماعی

روانشناسی

3

اولویت بندی ابزارهای امیخته ترویج بر مبنای مدل AIDA در بخش تولیدی صنعت

سردار محمدی

19/980/000

90/4/18

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

4

شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی ایران با استفاده از روش AHP

سردار محمدی

14/980/000

90/11/9

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

5

ساخت کنایی در زبان‌های ایرانی (کردی، دشتی، لاری، بلوچی، تاتی و تالشی) : توصیف و پیامدهای نظری

یادگار کریمی

25/000/000

90/11/24

ادبیات

زبان انگلیسی و زبانشناسی

6

بررسی نظری میزان اختلاف نوار هدایت و ظرفیت برخی از نانو ذرات کلوئیدی

مهدی ایرانی

26/000/000

90/3/28

علوم

شیمی

7

گرانش مغناطیسی و هندسه ناجابجایی

بهروز ملک الکلامی

14/950/000

90/11/17

علوم

فیزیک

8

کره حند - چرخان در فضا - زمان خمیده شبه لاندا

بهروز ملک الکلامی

15/000/000

90/11/17

علوم

فیزیک

9

شمارش کروموزومی و نواربندی C درلاین های BC1F4 حاصل از تلاقی گندم و تریتی پایروم

قادر میرزا قادری

15/000/000

90/1/17

کشاورزی

زراعت

10

اثر تیمارهای پرایمینگ بر صفات فیزیولوژیکی اکوتیپهای گندم سرداری

عادل سی و سه مرده

25/000/000

90/2/7

کشاورزی

زراعت

11

بررسی اثرات روش‌های مختلف شخم و کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت سویا

غلامرضا حیدری

29/000/000

90/2/13

کشاورزی

زراعت

12

بررسی کیفیت برداشت گندم در استان کردستان (مطالعه موردی منطقه لیلاخ دهگلان)

هیوا گل پیرا

19/900/000

90/1/30

کشاورزی

ماشین‌آلات کشورزی

13

ارزیابی بنگاه های زودبازده بخش کشاورزی استان کردستان (بهره گیری از روش‌های ضریب مکانی و تغییر سهم)

شهرام رمضانی

12/320/000

90/3/7

کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

14

بررسی و مقایسه تاثیر آللوپاتی Thymus kotchyanus بر روی ویژگی‌های جوانه زنی و رشد اولیه

بهرام قلی نژاد

11/740/000

90/7/30

منابع طبیعی

مرتع و آبخیزداری

15

از سنه تا سنندج: بازشناسی سیر تحولات فضایی - کالبدی

کیومرث حبیبی

29/990/000

90/1/30

هنر

شهرسازی

16

ایجاد یک مدل برنامه ریزی خی فازی شهودی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کنندگان

محمود شهرخی

19/000/000

90/2/7

مهندسی

صنایع

17

ارائه یک مدل چند هدفه فازی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس چند محصولی با لحاظ نمودن عدم قطعیت‌ها

علیرضا عیدی

16/000/000

90/2/27

مهندسی

صنایع

18

هماهنگی کنترل کننده های ولتاژ و فرکانس در شبکه های الکتریکی ریز (Microgrid)

مهرداد غلامی

19/800/000

90/7/23

مهندسی

برق

19

شبیه سازی سه بعدی راکتور پیوسته در فرایند هضم بی هوازی سینتروفی اسیدهای چرب فرار در شرایط پایا به روش دینامیک سیالات محاسباتی

تیمور امانی

19/000/000

90/12/14

مهندسی

مهندسی شیمی

20

بررسی فرایند تصفیه شیرابه حاصل از جزء آلی پسماندهای جامد شهریبا استفاده از روش‌های بیولوژیکی

تیمور امانی

26/000/000

90/12/14

مهندسی

مهندسی شیمی

21

اثر جریان خون روی دیفیوژن نانو ذرات مغناطیسی در داخل بافت سرطانی در طی عمل گرمادرمانی سرطان با استفاده از نانو سیال مغناطیسی

منصور لهونیان

28/260/000

90/12/21

مهندسی

مکانیک