مقالات ارائه شده در سمینارهای ملی (زبان فارسی) در سال 1390

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده (نویسندگان)

مشخصات سمینار

دانشکده

گروه

1

عنوان: بازتاب ادب پارسی در تفسیر عربی روح البیان

نویسنده (نویسندگان): هادی رضوان، سیروان باباویسی

همایش ملی راهکارهای توسعه بین رشته‌ای در حوزه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد، 17 شهریورماه 1390

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

2

عنوان: ام الکتا بحت مجهر نحوی

نویسنده (نویسندگان): هادی رضوان، راضیه امینی

همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، سنندج، ۴ آبان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

3

عنوان: بینامتنیّ قرآن کریم در دیوان ابن فارض مصری

نویسنده (نویسندگان): هادی رضوان، سیروان باباویسی

همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، سنندج، ۴ آبان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

4

عنوان: بررسی وجوه بلاغی «ایجاد و تکرار» در سوره‌ی مبارکه‌ی «الرحمن»

نویسنده (نویسندگان): حسن سرباز، گلاله حسین پناهی

همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی دانشگاه کردستان، آبان ماه 1390

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

5

عنوان: بینا متنی قرآنی در رمان طیور الحذر ابراهیم نصرالله

نویسنده (نویسندگان): حسن سرباز، سید حسن آریادوست

همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، سنندج، ۴ آبان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

6 

عنوان: بینامتنی دیوان امل دنقل با قرآن کریم

نویسنده (نویسندگان): صادق فتحی دهکردی، ژیلا قوامی زروان

همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی دانشگاه کردستان، دانشگاه کردستان، آبان ماه 1390

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

7

عنوان: بررسی صرفی و معنایی واژه العالمین در قرآن

نویسنده (نویسندگان): جمیل جعفری

همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، سنندج، ۴ آبان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

8

عنوان: أصداء قرآنیة کیف و لماذا (ایلیا ابو ماضی و القروی نموذجا)

نویسنده (نویسندگان): محمد رضا عزیزی پور

همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، سنندج، ۴ آبان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

9

عنوان: بررسی تناص قرآنی در دیوان مصطفی صادق الرافعی

نویسنده (نویسندگان): محمد رضا عزیزی پور، محمود احمد پور

همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، سنندج، ۴ آبان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

10

عنوان: کارکرد پیشگویی در متون ادبی

نویسنده (نویسندگان): تیمور مالمیر

ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه مازندران، خردادماه 1390

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

11

عنوان: تاثیر پذیری دردمندی‌های مزارعی از نهج البلاغه

نویسنده (نویسندگان): تیمور مالمیر، معصومه منتشلو

همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 27 اردیبهشت ماه 1390

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

12

عنوان: مقایسه تطبیقی تشبیهات حسی در ابن معتز و منوچهری دامغانی

نویسنده (نویسندگان): سید احمد پارسا

همایش ملی ادبیات تطبیقی، کرمانشاه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

13

عنوان: تأثیر قرآن کریم بر سروده‌های عربی سعدی

نویسنده (نویسندگان): سید اسعد شیخ احمدی

همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، سنندج، ۴ آبان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

14

عنوان: کمپلکس پلیمری سرب (II) به دست آمده از یک ترکیب انتقال پروتون شامل پیریدین - 2، 6 - دی کربوکسیلیک اسید و فنیل هیدرازین: سنتز و ساختار بلوری

نویسنده (نویسندگان): شبنم ششمانی، فریبا فیضی، محمد قادرمزی

نوزدهمین همایش بلور شناسی گلستان، گلستان، ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

علوم

شیمی

15

عنوان: بررسی دخالت گیرنده‌های N، متیل، D آسپارتات در اثرات ضد دردی مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهی

نویسنده (نویسندگان): فاطمه رفیعی نیا، شهره ابراهیمی، شمس الدین احمدی

بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی همدان، 22 مهرماه 1390

علوم

علوم زیستی

16 

عنوان: اثر مسدود کردن کانال‌های پتاسیمی حساس به ATP بر خاصیت ضد دردی مورفین در موش‌های سوری نر معتاد به مورفین

نویسنده (نویسندگان): شمس الدین احمدی، شاهو آذریان، آمنه رضایوف

بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی همدان، 22 مهرماه 1390

علوم

علوم زیستی

17

عنوان: مسدودکردن کانال‌های کلسیمی در موش‌های سوری نر معتاد به مورفین، موجب کاهش بیشتر خاصیت ضددردی مورفین می‌شود

نویسنده (نویسندگان): شاهو آذریان، آمنه رضایوف، شمس الدین احمدی

بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، همدان، ۱۸ مهر ۱۳۹۰

علوم

علوم زیستی

18

عنوان: دخالت گیرنده‌های موسکارینی استیل کولین و گیرنده‌های گابائرژیک هسته آکومبنس در تثبیت حافظه اجتنابی مهاری در موش رت

نویسنده (نویسندگان): روناک عزیزبیگی، شمس الدین احمدی، محمد رضا زرین دست

بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، همدان، ۱۸ مهر ۱۳۹۰

علوم

علوم زیستی

19

عنوان: بررسی تاثیر جنسیت در خاصیت ضددردی مورفین و مسدودکننده‌های کانال‌های پتاسیمی و کلسیمی در موشهای سوری نر و ماده

نویسنده (نویسندگان): سیده شهره ابراهیمی، شمس الدین احمدی

بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، همدان، ۱۸ مهر ۱۳۹۰

علوم

علوم زیستی

20

عنوان: بررسی تاثیر پیش تیمار سرمای مرطوب و محلول 200 میلی مولار کلرید سدیم بر افزایش مقاومت دانه رست های گندم سرداری به شرایط تنش شوری

نویسنده (نویسندگان): مسعود حیدری زاده، چنور محمدی

دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه یزد، 8، 9 اردیبهشت ماه 1390

علوم

علوم زیستی

21

عنوان: ایکنوسنوس‌های نهشته‌های دریای ژرف کرتاسه، پالئوسن ناحیه سنندج، غرب ایران

نویسنده (نویسندگان): هادی امین رسولی، شرمین ظاهری، ئارام بایت گل

سی امین گردهمایی علوم زمین، تهران، فروردین ۱۳۹۰

علوم

علوم زمین

22

عنوان: چینه نگاری سکانسی بخش‌های 1 تا 3 سازند میلا در خاور البرز مرکزی

نویسنده (نویسندگان): هادی امین رسولی، یعقوب لاسمی، شرمین ظاهری

پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ایران، ۲۳ آذر ۱۳۹۰

علوم

علوم زمین

23

عنوان: چینه بندی مورب پشته‌ای در نهشته‌های سرانجام کامبرین پایینی، بالایی، البرز

نویسنده (نویسندگان): هادی امین رسولی، شرمین ظاهری

پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ایران، ۲۳ آذر ۱۳۹۰

علوم

علوم زمین

24

عنوان: تأثیر ورزش همگانی بر پویایی رشد قابلیت‌های سرعتی کودکان کم توان ذهنی

نویسنده (نویسندگان): لیلا فرهادی، سعید قائینی

اولین همایش ملی ورزش همگانی جانبازان و معلولین، تهران، ۲ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

25

عنوان: تاثیر جاده اصلاح و تندرستی بر زوایای مفصل لگنی رانی کودکان دای پلژی اسپاستیک در سیکل راه رفتن

نویسنده (نویسندگان): لیلا حمزه، یحیی سخنگویی، حیدر صادقی، سعید قائینی

اولین همایش ملی ورزش همگانی جانبازان و معلولین، تهران، ۲ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

26 

عنوان: تاثیر ۱ دوره تمرین دایره‌ای بر زوایای مفصل زانویی کودکان دای پلژی اسپاستیک

نویسنده (نویسندگان): لیلا حمزه، حیدر صادقی، یحیی سخنگویی، سعید قائینی

ششمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی و علوم ورزشی، تهران، ۲۴ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

27

عنوان: تاثیر ۱ پروتکل باز توانی منتخب روی عملکردهای تعادلی و قدرتی سالمندان مبتلا به آرتروز پس از عمل تعویض مفصل زانو

نویسنده (نویسندگان): فرانک امیرخانی، عباس مدنی، ناصر بهپور، سعید قائینی

ششمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی و علوم ورزشی، تهران، ۲۴ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

28

عنوان: تاثیر ۶ هفته تمرینات منتخب کششی قدرتی بر ناهنجاری شانه به جلوی دانش آموزان دختر

نویسنده (نویسندگان): مهتاب نجفی، ناصر بهپور، سعید قائینی

ششمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی و علوم ورزشی، تهران، ۲۴ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

29

عنوان: مقایسه تاثیر تمرین بدنی بر قدرت چنگش دست برتر و غیر برتر دختران عقب مانده ذهنی و سالم

نویسنده (نویسندگان): لیلا فرهادی، اکرم احمدی براتی، سعید قائینی، ناصر بهپور

ششمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی و علوم ورزشی، تهران، ۲۴ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

30

عنوان: پویایی رشد هفتگی کیفیات سرعتی دختران عقب مانده ذهنی و سالم در تمرینات دایره‌ای

نویسنده (نویسندگان): لیلا فرهادی، سعید قائینی، ناصر بهپور، ناهیده جباری کوچمشکی

دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، تهران، ۱۱ خرداد ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

31

عنوان: مدل سازی ریاضی پاسخ‌های فیزیولوژیک در ورزش

نویسنده (نویسندگان): مهدی عباس پور

دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بیرجند، 8، 9 اردیبهشت ماه 1390

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

32

عنوان: بررسی میزان اضطراب رایانه در سازمان‌های ورزشی ایران

نویسنده (نویسندگان): سردار محمدی

دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، 19، 20 خرداد ماه 1390

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

33

عنوان: چالش‌های فرا روی مدیریت ورزشی

نویسنده (نویسندگان): سعید صادقی بروجردی

دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، شاهرود، ۲۰ خرداد ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

34

عنوان: اثر تمرینات ورزشی مختلف بر عوامل خطرزای قلبی، عروقی مردان میانسال غیر ورزشکار

نویسنده (نویسندگان): مظفر یکتایار، سردار محمدی، کیوان احمدی دهرشید

دومین همایش ملی، تخصصی، فیزیولوژی، بیرجند، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

35

عنوان: رابطه اضطراب رایانه با نگرش نسبت به رایانه در دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

نویسنده (نویسندگان): رضا ابراهیمی، سردار محمدی، سجاد پرویزی

همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، 27 اردیبهشت 1390

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

36 

عنوان: ارزیابی تئوری‌ها، اهداف، و استانداردهای موجود در زمینه حسابداری دولتی

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، آزیتا بیابانگرد، آزاده صالح پور

اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی، آمل، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

37

عنوان: مدیریت بها و سیستم‌های نوین بهایابی

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، سید جمال امیدوار

اولین همایش منطقه‌ای تحقیق و توسعه (R & D) اقتصاد، مدیریت و حسابداری، خوی، ۲۶ مهر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

38

عنوان: بررسی عوامل موثر بر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده در شرکت‌های کوچک

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، دلیر ناصرآبادی

پنجمین همایش ملی سیاستهای مالی و مالیاتی ایران، تهران، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

39

عنوان: تجزیه و تحلیل ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، سید جمال امیدوار، صلاح محمدی

چهارمین همایش ملی مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ۱ آبان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

40

عنوان: استفاده از برنامه ریزی جریان ارزش پویا و جدول امتیازات حسابداری ناب برای حمایت از عملیات ناب

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، شعیب نظری

همایش ملی ایده‌های نو در حسابداری و حسابرسی، اصفهان، ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

41

عنوان: نقش حسابداری ناب در کسب مزیت رقابتی پایدار

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، شعیب نظری

همایش ملی ایده‌های نو در حسابداری و حسابرسی، اصفهان، ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

42

عنوان: گزارشگری فرصت‌ها/ریسک‌های مرتبط با ابزارهای مشتقه در خصوص صندوق‌های بازنشستگی

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، شیرین ناظری

همایش ملی ایده‌های نو در حسابداری و حسابرسی، اصفهان، ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

43

عنوان: شناسایی عوامل تاثیر گذار بر عدم پرداخت بموقع مالیات و فرار مالیاتی مودیان (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان کردستان)

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، دلیر ناصرآبادی

همایش ملی ایده‌های نو در حسابداری و حسابرسی، اصفهان، ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

44

عنوان: بررسی نقش مدیریت هزینه در کسب مزیت رقابتی پایدار و حفظ ارزش

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، هادی فرهادی، محسن حاجی سید عزیزی

همایش ملی ایده‌های نو در حسابداری و حسابرسی، اصفهان، ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

45

عنوان: نقش حسابداری ارزش منصفانه در گزارشگری دارایی‌های نامشهود

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، محسن حاجی سید عزیزی، هادی فرهادی

همایش ملی ایده‌های نو در حسابداری و حسابرسی، اصفهان، ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

46 

عنوان: بهایابی جریان ارزش در حسابداری ناب و تأثیر آن بر کنترل‌های مدیریت

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، شعیب نظری

همایش منطقه‌ای ابزارهای مدیریتی، سقز، ۲۳ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

47

عنوان: کاربرد رویکردهای حسابداری مدیریت استراتژیک در سنجش عملکرد سرمایه فکری

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، بهزاد پرویزی

همایش منطقه‌ای ابزارهای مدیریتی، سقز، ۲۳ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

48

عنوان: جامعه اسلامی و ضرورت‌های تدبیر جهاد اقتصادی

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور

همایش منطقه‌ای جهاد اقتصادی و مؤلفه‌های آن، کنگاور، ۱۶ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

49

عنوان: اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری در سازمان‌ها بینشی کل نگر

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، بهزاد پرویزی

همایش منطقه‌ای حسابداری سرمایه فکری، گنبد کاووس، ۵ خرداد ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

50

عنوان: تحلیل تئوریک سرمایه فکری

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، آزاده صالح پور، زیبا محبوبی

همایش منطقه‌ای حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، ۳ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

51

عنوان: نقش و تأثیر فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت نظام آموزش حسابداری

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، بهرام میهمی

همایش منطقه‌ای حسابداری، قزوین، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

52

عنوان: بررسی چالش‌های موجود در نظام آموزش فعلی حسابداری و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن‌ها

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، بهرام میهمی

همایش منطقه‌ای حسابداری، قزوین، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

53

عنوان: ارائه راه کارهای مناسب جهت به‌کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان‌های ایرانی

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، سید جمال امیدوار

همایش منطقه‌ای راهکارهای حسابداری و اصلاح الگوی مصرف، مشکین شهر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

54

عنوان: بررسی تئوریکی سیستم‌های کنترل مدیریت در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین در چارچوب حسابداری مدیریت

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، آزاده صالح پور

همایش منطقه‌ای راهکارهای حسابداری و اصلاح الگوی مصرف، مشکین شهر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

55

عنوان: تجزیه و تحلیل کارایی و بهره‌وری بانک‌ها با استفاده از شاخص TFP

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، منصور مرادی

همایش منطقه‌ای راهکارهای حسابداری و اصلاح الگوی مصرف، مشکین شهر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

56 

عنوان: نقش ابزارهای حسابداری مدیریت در مدیریت هزینه واحدهای تولیدی

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، هادی فرهادی

همایش منطقه‌ای راهکارهای حسابداری و اصلاح الگوی مصرف، مشکین شهر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

57

عنوان: نقش مدیریت هزینه در کسب مزیت رقابتی پایدار و اصلاح الگوی مصرف

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، هادی فرهادی

همایش منطقه‌ای راهکارهای حسابداری و اصلاح الگوی مصرف، مشکین شهر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

58

عنوان: نقش حسابرسی عملیاتی در مصرف بهینه منابع

نویسنده (نویسندگان): محمد نظری پور، محمد تقی عبدی

همایش منطقه‌ای راهکارهای حسابداری و اصلاح الگوی مصرف، مشکین شهر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

59

عنوان: نقش مدیریت کیفیت جامع در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری

نویسنده (نویسندگان): رضا جامعی، صادق همه خانی، محمد سیدی

نقش حسابداری در توسعه اقتصادی، بروجرد، ۲۴ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

60 

عنوان: تأثیر سیستم‌های ارزیابی متوازن و هزینه یابی مبتنی بر فعالیت روی عملکرد شرکت‌ها

نویسنده (نویسندگان): رضا جامعی، گلاله شکری

نقش حسابداری در توسعه اقتصادی، بروجرد، ۲۴ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

61 

عنوان: سیستم ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن

نویسنده (نویسندگان): رضا جامعی، مینا بختیاری

همایش منطقه‌ای راهکارهای حسابداری و اصلاح الگوی مصرف، مشکین شهر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

62 

عنوان: بررسی نگرش دبیران دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز به پیشرفت حرفه‌ای در زمینه فناوری آموزشی رایانه‌ای

نویسنده (نویسندگان): ناصر شیربگی، زهره فلاوند

اولین همایش بین المللی (اندیشه‌های نوین در پژوهش و آموزش)، دانشگاه الزهراء، 4، 5 خرداد ماه 1390

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

63 

عنوان: بررسی سبک رهبری خدمت گزار در میان مدیران دبیرستان‌های شهر مهاباد

نویسنده (نویسندگان): ناصر شیربگی، خلیل غلامی، سارا حاجی زاده

اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل، تهران، ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

64 

عنوان: به کارگیری راهبردهای ارزیابی تدریس در تصمیم گیری‌های مدیران دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

نویسنده (نویسندگان): ناصر شیربگی

پنجمین همابش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران، 7 اردیبهشت 1390

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

65 

عنوان: دگرگونی فرایندهای یاددهی یادگیری برنامه درسی پنهان: مطالعه موردی شیوه‌های مدیریت کلاس معلمان و تایید جویی دانش آموزان

نویسنده (نویسندگان): مصطفی قادری، نعمت الله ناصر زاده

اولین همایش بین المللی (اندیشه‌های نوین در پژوهش و آموزش)، دانشگاه الزهراء، 4، 5 خرداد ماه 1390

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

66 

عنوان: رابطه میزان «خلاقیت دانش آموزان» سال آخر متوسطه شهر سنندج با محرک‌های «اجتماعی» خلاقیت

نویسنده (نویسندگان): مصطفی قادری

سومین همایش ملی آموزش، تهران، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

67 

عنوان: تاملی بر دیدگاه‌های دانشجوان دانشگاههای شهر سنندج بر حسب (جنسیت، زبان و وضعیت تحصیلی) در خصوص کیفیت خدمات آموزشی

نویسنده (نویسندگان): نادر سرهنگی، نعمت اله عزیزی، پرویز کفچه

اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، دانشگاه کردستان، 28، 29 اردیبهشت 1390

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

68 

عنوان: بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاههای شهر سنندج از دیدگاه دانشجویان کارشناسی

نویسنده (نویسندگان): نادر سرهنگی، نعمت الله عزیزی، محمد امجد زبردست

اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، دانشگاه کردستان، 28، 29 اردیبهشت 1390

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

69 

عنوان: ارزیابی برونی؛ حرکت به سوی ارتقای فرایند تضمین کیفیت در آموزش عالی (مطالعه موردی)

نویسنده (نویسندگان): جمال سلیمی

پنجمین همایش «ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی» دانشگاه تهران، تهران، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

70

عنوان: بررسی نقش استانداردها و ارائه چارچوبی برای ابعاد کیفیت در آموزش عالی

نویسنده (نویسندگان): جمال سلیمی

پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران، 7 اردیبهشت 1390

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

71

عنوان: نقش فناوری اطلاعات در آموزش قرن 21: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عامل تغییر آموزش

نویسنده (نویسندگان): جمال سلیمی

سومین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 28، 29 اردیبهشت ماه 1390

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

72

عنوان: صنایع فرهنگی؛ هویت و ملیت

نویسنده (نویسندگان): جمال سلیمی

همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار، کرمانشاه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

73

عنوان: نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس؛ ارائه ۱ رویکرد کاربردی

نویسنده (نویسندگان): جمال سلیمی، علی عبدی

همایش منطقه‌ای شیوه‌های نوین مدیریت مدارس در هزاره ۳، کرمانشاه، ۱ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

74

عنوان: طراحی روش تدریس با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره برداری و استفاده از آن در آموزش و پرورش

نویسنده (نویسندگان): جمال سلیمی، علی عبادی

همایش منطقه‌ای شیوه‌های نوین مدیریت مدارس در هزاره ۳، کرمانشاه، ۱ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

75

عنوان: بکار گیری روش خوشه بندی به منظور پیاده سازی ISO 10002 (استاندارد مدیریت مشتریان شاکی)

نویسنده (نویسندگان): رضا شافعی، مهدی اله دادی

پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران، تهران، ۲۲ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

76 

عنوان: تاثیرات شبکه‌های ماهواره‌ای بر هویت فرهنگی ملی و قومی و راهکارهای رسانه‌ای مقابله با آن

نویسنده (نویسندگان): شیرزاد خوانچه سپهر، عرفان ناصری، فخرالدین معروفی

همایش رسانه و جنگ نرم، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 10، 9 خرداد 1390

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

77

عنوان: آسیب شناسی تحلیل ارتباط محاوره‌ای پلیس و مردم براساس نظریه اریک برن

نویسنده (نویسندگان): احمد امانی، مهدی نامداری پژمان

اولین همایش ملی پلیس، فرهنگ، نظم و امنیت، همدان، ۲ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

78

عنوان: سواد هیجانی مفهومی زیر ساختی و فراموش شده در آموزش

نویسنده (نویسندگان): احمد امانی، فرشاد محسن زاده

دومین کنگره ملی علوم انسانی، تهران، ۱۴ دی ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

79

عنوان: کارایی اثربخشی طرحواره درمانی وبررسی طرحواره‌های غالب در درمان یک مورد با مشکل خیانت زناشویی (رابطه فرازناشویی)

نویسنده (نویسندگان): احمد امانی

پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، تهران، ۵ آبان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

80

عنوان: تبیین نقش اخلاق حرفه‌ای در رابطه درمانی بر اساس نظریه طرح واره درمانی

نویسنده (نویسندگان): احمد امانی، ناصر یوسفی

یازدهمین سمینار ملی انجمن مشاوره‌ایران، چالش‌های فرهنگی و اخلاقی مشاوره، سنندج، ۱ آذر ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

81

عنوان: اختلال جنسی سرد مزاجی به عنوان پیش بینی کننده طلاق

نویسنده (نویسندگان): ناصر یوسفی

پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، تهران، ۵ آبان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

82

عنوان: ارتباط احساسی دوستانه قبل از ازدواج به عنوان پیش گویی طلاق

نویسنده (نویسندگان): ناصر یوسفی

اولین کنگره ملی واکاوی بسترهای دینی و زمینه‌های بومی، تهران، ۱ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

83

عنوان: کاربرد مقیاس بالینی مک مستر برای سنجش عملکرد زوجین در آستانه ازدواج

نویسنده (نویسندگان): ناصر یوسفی

دومین همایش روانشناسی، روانشناسی خانواده مرودشت، مرودشت، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

84

عنوان: مقایسة اثربخشی دو رویکرد تأثیرگشتالت درمانگری و معنادرمانگری بر صمیمیت زناشویی مراجعان در آستانه طلاق

نویسنده (نویسندگان): ناصر یوسفی

سومین کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی، تهران، ۶ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

85

عنوان: تأثیر موسیقی درمانی عارفانه و شعر درمانی برکاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری زوجین متقاضی طلاق

نویسنده (نویسندگان): ناصر یوسفی

سومین کنگره سراسری هنردرمانی، تهران، ۲۶ اسفند ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

86 

عنوان: آسیب شناسی هیجان روابط دختر و پسر

نویسنده (نویسندگان): ناصر یوسفی

مدیریت ارتباط عاطفی با جنس مخالف، سنندج، ۶ دی ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

87

عنوان: بررسی آثار سیاستی و مزیت نسبی تولید خیار گلخانه‌ای در شهرستان‌های منتخب استان همدان

نویسنده (نویسندگان): عبداله عبدل قوزلوجه، محمود حاجی رحیمی

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان، 19، 21 شهریور ماه 1390

کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

88

عنوان: آسیب شناسی بیمه محصولات کشاورزی ایران

نویسنده (نویسندگان): محمود حاجی رحیمی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

89

عنوان: تعیین الگوی بهینه کشت زارعین روستاهای شهرستان دهگلان

نویسنده (نویسندگان): مهرنوش اسدی، حامد قادرزاده

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

90

عنوان: تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر درصد اسانس گل و برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita) در مراحل مختلف برداشت

نویسنده (نویسندگان): اسماعیل احمدی، عباس حسنی، فاطمه سفیدکن، تیمور جوادی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

کشاورزی

باغبانی

91

عنوان: تاثیر تنش خشکی بر صفات رشدی و تبادلات گازی نهالهای گلابی رقم بیروتی تیمار شده با پاکلوبوترازول

نویسنده (نویسندگان): تیمور جوادی، فریناز رحمتی

هفتمین کنگره باغبانی ایران، اصفهان، ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

باغبانی

92

عنوان: تاثیر تنش آبی بر تبادلات گازی نهال‌های گلابی رقم بیروتی تیمار شده با پاکلوبوترازول

نویسنده (نویسندگان): تیمور جوادی، فریناز رحمتی

هفتمین کنگره باغبانی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 14، 17 شهریور ماه 1390

کشاورزی

باغبانی

93

عنوان: تأثیر غلظتهای مختلف بنزیل آدنین (BA) بر باززایی گیاه Satureja avromanica Maroofi

نویسنده (نویسندگان): حسین معروفی، ادریس کرمی، محمد علی ابراهیمی، علی اکبر مظفری

هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

باغبانی

94

عنوان: بررسی تغییرات برخی صفات کمی و کیفی میوه ارقام مختلف توت فرنگی در استان کردستان

نویسنده (نویسندگان): آرمین ساعد موچشی، حسین عشقی، فرهاد کرمی، عباس لطفی، علی قرقانی، علی اکبر مظفری

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

کشاورزی

باغبانی

95

عنوان: بررسی اثر تاریخ کاشت و محلول غذایی در کشت هیدروپونیک بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه توت فرنگی رقم «کاماروزا» در شرایط اقلیمی اهواز

نویسنده (نویسندگان): صفدر پور ممبینی، سید محمد حسن مرتضوی، نورالله معلمی، عبدالامیر معزی، علی اکبر مظفری

هفتمین کنگره باغبانی ایران، اصفهان، ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

باغبانی

96 

عنوان: بررسی برخی شاخص‌های رشدی و میزان عملکرد ارقام مختلف توت فرنگی در استان کردستان

نویسنده (نویسندگان): آرمین ساعد موچشی، علی اکبر مظفری، فرهاد کرمی، علی قرقانی، عباس لطفی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

باغبانی

97

عنوان: طراحی سیستم پیش سرد کن و سردخانه‌های کوچک در مزارع توت فرنگی استان کردستان

نویسنده (نویسندگان): پرستو صمدی، آریو امامی فر

ششمین همایش ایده‌های نو در کشاورزی، اصفهان، ۹ اسفند ۱۳۹۰

کشاورزی

باغبانی

98

عنوان: بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توت فرنگی

نویسنده (نویسندگان): ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، رحیم نیکخواه

هفتمین کنگره باغبانی ایران، اصفهان، ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

باغبانی

99

عنوان: بررسی اثر ایندول بوتیریک اسیدو نفتالن استیک اسید بر ریشه زایی شمشاد اهوازی

نویسنده (نویسندگان): مسعود قاسمی، مرتضی خوشخوی، فرزاد نظری، فاطمه منصوری

هفتمین کنگره باغبانی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 14، 17 شهریور ماه 1390

کشاورزی

باغبانی

100 

عنوان: ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های امر اهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schübl و Triticum dicoccoides Aschers.) با استفاده از نشانگر ریزماهواره

نویسنده (نویسندگان): قادر میرزاقادری، مصطفی رفیعی پور، هدیه بدخشان

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، تهران، ۳ اسفند ۱۳۹۰

کشاورزی

زراعت

101 

عنوان: ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های امر اهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schubl; Triticum dicoccoides Aschers) با استفاده از نشانگر ریزماهواره

نویسنده (نویسندگان): هدیه بدخشان، قادر میرزاقادری، مصطفی رفیعی پور

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، تهران، ۳ اسفند ۱۳۹۰

کشاورزی

زراعت

102 

عنوان: اثرات کود نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک ۲ رقم گندم زمستانه ( tritiicum aestivum) تحت تنش خشکی

نویسنده (نویسندگان): مسعود کریمپور، عادل سی و سه مرده، هدیه بدخشان، غلامرضا حیدری، حمید فاتح

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، 28 تا 29 اردیبهشت 90

کشاورزی

زراعت

103 

عنوان: اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

نویسنده (نویسندگان): بهنام حسن زاده، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، امیر احمدی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، 28 تا 29 اردیبهشت 90

کشاورزی

زراعت

104 

عنوان: اثر تنش شوری و کاربرد کودروی بر فعالیت آنزیم مالات دهیدرورژناز و برخی صفات مرتبط با عملکرد سویا

نویسنده (نویسندگان): وریا ویسانی، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، هیمن سهرابی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، 28 تا 29 اردیبهشت 90

کشاورزی

زراعت

105 

عنوان: Pistacia atlantica subsp. kurdica القای کالوس از محور گل آذین گیاه پسته وحشی

نویسنده (نویسندگان): بهمن بهرام نژاد، علی اکبر مظفری، پیمان آقایی

هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

زراعت

106  

عنوان: ارزیابی اثرات میوه بلوط خام و عمل آوری شده بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نویسنده (نویسندگان): حسین سمنانی نژاد، احمد کریمی، قربانعلی صادقی، تیمور جوادی

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

107 

عنوان: اثرات سیلوی تفاله سیب و بستر جوجه‌های گوشتی بر روی قابلیت هضم و میزان مصرف خوراک در گاوهای هلشتاین

نویسنده (نویسندگان): شهرام کریمی، عثمان عزیزی، قربانعلی صادقی، عیسی فروتن

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، دانشگاه کردستان، 29، 28 اردیبهشت 1390

کشاورزی

علوم دامی

108 

عنوان: اثر سطوح مختلف گوگرد آلی و معدنی بر کمیت و کیفیت الیاف موهر در بزمرخز

نویسنده (نویسندگان): صادق شادمان، عثمان عزیزی، قربانعلی صادقی، عیسی فروتن، شهرام کریمی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

109 

عنوان: ارزیابی اثرات جایگزینی میوه بلوط با دانه جو بر عملکرد و پرامترهای خونی در بزغاله مرخز

نویسنده (نویسندگان): عیسی فروتن، عثمان عزیزی، قربانعلی صادقی، فرهنگ فاتحی

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

110 

عنوان: برآورد وراثت پذیری و همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین زایش ۱ استان زنجان

نویسنده (نویسندگان): ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، یاسر آصفی

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

111 

عنوان: برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی در گاوهای دوره شیرواری ۱ هلشتاین استان زنجان

نویسنده (نویسندگان): ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

112 

عنوان: تعیین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن TLR2 در گاوهای بومی و هلشتاین استان کردستان

نویسنده (نویسندگان): ناصر وهابی، جلال رستم زاده

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

113 

عنوان: موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی آروماتاز در دستگاه تناسلی بز نر

نویسنده (نویسندگان): صباح محمدی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری

اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 31 شهریور ماه 1390

کشاورزی

علوم دامی

114 

عنوان: سنگ‌های تناسلی در خروس

نویسنده (نویسندگان): امجد فرزین پور، حبیب اله دادرس، محمدجواد ضمیری

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

115 

عنوان: مقایسه وضعیت بیمه طیور گوشتی ایران با ۲ کشور هند و انگلستان

نویسنده (نویسندگان): امجد فرزین پور

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

116  

عنوان: اثر تیمارهای هورمونی و فلاشینگ بر شاخص‌های تولید مثلی در بزهای نژاد مرخز

نویسنده (نویسندگان): وفا محمدی، حسین دقیق کیا، غلامعلی مقدم، علی حسین خانی، امیر رشیدی، صادق علیجانی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

117 

عنوان: تعیین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن لپتین در گاوهای هلشتاین غرب ایران و گاوهای بومی استان کردستان با استفاده از تکنیک PCR_RFLP

نویسنده (نویسندگان): معصومه نظری، جلال رستم زاده، عثمان عزیزی، امیر رشیدی، زانا کریمی کردستانی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

118 

عنوان: مقایسه روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی مقدار شیرگاوهای هلشتاین در مناطق معتدل ایران

نویسنده (نویسندگان): ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی، محمد باقر صیاد نژاد

سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران، ۲۹ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

119 

عنوان: مقایسه همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولیدی گاوهای هلشتاین در مناطق معتدل ایران

نویسنده (نویسندگان): ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر

سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران، ۲۹ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

علوم دامی

120 

عنوان: ارزیابی روندهای ژنتیکی، محیطی و فتوتیپی مقدار شیر، دوره شیروای ۱ گاوهای هلشتاین در برخی مناطق گرمسیر ایران

نویسنده (نویسندگان): ابراهیم میرزامحمدی، امیر رشیدی، محمود وطن خواه

نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 16 شهریور ماه 1390

کشاورزی

علوم دامی

121 

عنوان: ارزیابی روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی مقدار شیر، دوره شیرواری ۱ گاوهای هلشتاین در ۲ اقلیم گرم و معتدل

نویسنده (نویسندگان): ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر

نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 16 شهریور ماه 1390

کشاورزی

علوم دامی

122 

عنوان: اثرات همخونی بر صفات رشد قبل از شیرگیری در گوسفند ایران به لک

نویسنده (نویسندگان): مرتضی ستایی مختاری، امیر رشیدی، محمد مرادی شهر بابک، حسین مرادی شهربابک

نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 16 شهریور ماه 1390

کشاورزی

علوم دامی

123 

عنوان: اثرات استفاده از تفاله سیب عمل آوری شده به همراه آنزیم بر فاکتورهای خونی جوجه‌های گوشتی

نویسنده (نویسندگان): زهرا حیدری، قربانعلی صادقی، احمد کریمی، عثمان عزیزی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

علوم دامی

124 

عنوان: اثر گیاه و عصاره روغنی مرزه کوهی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نویسنده (نویسندگان): ماریا شیخ احمدی، قربانعلی صادقی، احمد کریمی، عثمان عزیزی، اسعد وزیری

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

علوم دامی

125 

عنوان: اثر استفاده از سطوح مختلف پودر سیب زمینی بر ترکیبات سرم و فرانجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نویسنده (نویسندگان): سمیرا آدمی، قربانعلی صادقی، احمد کریمی، عثمان عزیزی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

علوم دامی

126  

عنوان: ارزیابی اثرات آلانین و محلول اسید آمینه‌ای (BME) بر انجماد پذیری اسپرم بز مرخز

نویسنده (نویسندگان): محمد حسن افشاری، عباس فرشاد

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

علوم دامی

127 

عنوان: بررسی خصوصیات منی و مقادیر هورمون تستوسترون در داخل و خارج فصل تولید مثل در بزهای نر نژاد مرخز

نویسنده (نویسندگان): عبید یوسفی، عباس فرشاد، علی اصغر مقدم، بهروز خلیلی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

علوم دامی

128 

عنوان: اثر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی با و بدون زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم بز مرخز

نویسنده (نویسندگان): کبری سید عقیلی، عباس فرشاد، آرمین توحیدی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

علوم دامی

129 

عنوان: بررسی میزان شیوع پلی مورفیسم IRS، 1(Gly972 Arg در افراد دیابتی نوع دو در استان کردستان)

نویسنده (نویسندگان): معصومه کایدچهارمحال، جلال رستم زاده، صلاح الدین احمدی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

علوم دامی

130 

عنوان: بررسی خصوصیات مولکولی جدایه‌های باکتری عامل بیماری سوختگی باکتریائی ساقه یونجه

نویسنده (نویسندگان): الناز حامدان، بهروز حریقی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

گیاه‌پزشکی

131 

عنوان: بهینه سازی Western Blot و DIBA به منظور تایید بیان ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در E. coli

نویسنده (نویسندگان): داوود کولیوند، نعمت سخندان بشیر، محمد حاجی زاده، علیرضا پاشایی

هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

گیاه‌پزشکی

132 

عنوان: گزارش 13 جنس جدید مگس‌های سیرفیده ( Dip: syrphidae) برای فون شهرستان سنندج

نویسنده (نویسندگان): سارا حسن بیگی، امین صادقی، بابک قرالی، فرزاد جلیلیان

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان، 19، ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

گیاه‌پزشکی

133 

عنوان: معرفی کنه‌های پارازیت شته‌های استان کردستان

نویسنده (نویسندگان): فاطمه افراسیابی، امین صادقی، محمد خانجانی، جواد ناظمی رفیع

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

گیاه‌پزشکی

134 

عنوان: تعیین برخی از خواص فیزیکی انگور رشه رقم کردستان

نویسنده (نویسندگان): جلال خدائی، هادی صمیمی اخیجهانی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

ماشین‌‌آلات کشاورزی

135 

عنوان: معرفی برخی از خواص فیزیکی توت فرنگی رقم کردستان

نویسنده (نویسندگان): هادی صمیمی اخیجهانی، جلال خدائی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

ماشین‌آلات کشاورزی

136

عنوان: بررسی برخی ویژگی‌های مکانیکی ارقام متداول برنج با استفاده از آزمون خمش ۳ نقطه‌ای

نویسنده (نویسندگان): وحید کهریزی، عزت اله عسکری اصلی ارده، جلال خدائی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

ماشین‌آلات کشاورزی

137 

عنوان: تعیین برخی خواص مکانیکی دانهء برنج و بررسی اثر سرعت بارگذاری فشاری

نویسنده (نویسندگان): وحید کهریزی، عزت اله عسکری اصلی ارده، جلال خدائی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،  ۲۸ تا 29 اردیبهشت ۹۰

کشاورزی

ماشین‌آلات کشاورزی

138 

عنوان: اثر بافت خاک بر انعکاس سنجی حوزه زمانی جهت اندازه گیری رطوبت

نویسنده (نویسندگان): عیسی معروف پور، مینا بهزادی نسب

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان، ۹ اسفند ۱۳۹۰

کشاورزی

مهندسی آب

139 

عنوان: نگرشی بر قطره چکانهای سیستم‌های آبیاری قطره‌ای استان کردستان

نویسنده (نویسندگان): مهدی ابراهیم پور، عیسی معروف پور، محمد مهدی قره داغی

پنجمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، 28، 29 اردیبهشت 1390

کشاورزی

مهندسی آب

140 

عنوان: پیش بینی نوسانات سطح ایستابی با استفاده از مدل سری زمانی هوشمند (مطالعه موردی دشت دهگلان)

نویسنده (نویسندگان): مرضیه ابراهیمی، پرویز فتحی، صبری محمودی

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 13، 14 اردیبهشت 1390

کشاورزی

مهندسی آب

141 

عنوان: تخمین هوشمند شوری آب زیرزمینی دشت دهگلان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نویسنده (نویسندگان): صبری محمودی، پرویز فتحی، مرضیه ابراهیمی

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 13، 14 اردیبهشت 1390

کشاورزی

مهندسی آب

142 

عنوان: ارزیابی سند ملی آب استان کردستان و ارائه پیشنهادات

نویسنده (نویسندگان): عیسی معروف پور، مینا بهزادی نسب، صباح محمدی

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

کشاورزی

مهندسی آب

143 

عنوان: تحلیل روند بارش سنندج طی دوره زمانی 1388، 1344

نویسنده (نویسندگان): بختیار محمدی

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

144 

عنوان: جغرافیای تاریخی سرزمین اردلان از ظهور خاندان اردلان (سال 564 هجری قمری) تا به امروز

نویسنده (نویسندگان): سعید خضری، آفاق کاظمی

همایش ملی اردلان شناسی، سنندج، ۲ آذر ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

145 

عنوان: پهنه بندی خطر سیل خیزی شهر سنندج و بالادست حوضه قشلاق با تاکید بر مدیریت بحران

نویسنده (نویسندگان): عذرا ساعد، سعید خضری

یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، تهران، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

146  

عنوان: تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر پراکنش گونه‌های درختی در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعه موردی:بلکه)

نویسنده (نویسندگان): مازیار حیدری، منوچهر نمیرانیان، محمود زبیری، اسماعیل خسروپور، سوما اعتماد، سید انور حسینی، لقمان قهرمانی

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران، ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جنگلداری

147 

عنوان: بررسی عملکرد جاده‌های جنگلی در رعایت موازین زیست محیطی

نویسنده (نویسندگان): علی رضا قمی معتضه، رامین نقدی، ادریس تقوای سلیمی، کیومرث محمدی

پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، ۳۰ آبان ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جنگلداری

148 

عنوان: بررسی تنوع زیستی گون ههای چوبی جنگلهای تپه ماهوری زاگرس مرکزی

نویسنده (نویسندگان): حمدیه کریمی کیا، نقی شعبانیان، جواد سوسنی

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، تهران، ۳ اسفند ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جنگلداری

149 

عنوان: بررسی مناطق حساس به آتش سوزی در جنگل‌های اطراف مریوان

نویسنده (نویسندگان): مهتاب پیر باوقار، امیراسلام بنیاد، صبریه رسولی

نهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی، تهران/ایران، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جنگلداری

150 

عنوان: بررسی کمی و کیفی توده‌های شاخه‌زاد بلوط ایرانی در اراضی تپه ماهوری

نویسنده (نویسندگان): حمدیه کریمی کیا، جواد سوسنی، نقی شعبانیان

همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی، قابلیت‌ها و تنگناها، جهاد دانشگاهی لرستان، ۲ آذر ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جنگلداری

151 

عنوان: تاثیر سرشاخه زنی (گلازنی) بر رویش قطری گونة وی ول در جنگلهای بلکة شهرستان بانه

نویسنده (نویسندگان): امیر رنجبر، لقمان قهرمانی، مهدی پورهاشمی

همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی، قابلیت‌ها و تنگناها، جهاد دانشگاهی لرستان، ۲ آذر ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جنگلداری

152 

عنوان: مقایسه مشخصه‌های کمی درختان نسبت به مبدأ و تقارن فرم در جنگل‌های زاگرس شمالی

نویسنده (نویسندگان): مازیار حیدری، منوچهر نمیرانیان، محمود زبیری، اسماعیل خسروپور، لقمان قهرمانی، سوما اعتماد، درنا رضایی، سروش ذبیح اللهی

همایش منطقه‌ای جنگل‌ها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار، تهران، ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جنگلداری

153 

عنوان: بررسی وضعیت جنگل‌های زاگرس شمالی در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت حفظ این جنگل‌ها (مطالعه موردی:بلکه، بانه)

نویسنده (نویسندگان): مازیار حیدری، منوچهر نمیرانیان، محمود زبیری، لقمان قهرمانی، اسماعیل خسروپور، سوما اعتماد، درنا رضایی، سروش ذبیح اللهی

همایش منطقه‌ای جنگل‌ها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار، تهران، ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جنگلداری

154 

عنوان: بررسی کلی کمی و کیفی جنگل‌های زاگرس شمالی و ارائه راهکارهای مدیریتی این منابع جنگلی

نویسنده (نویسندگان): مازیار حیدری، اسماعیل خسروپور، سوما اعتماد، منوچهر نمیرانیان، محمود زبیری، لقمان قهرمانی

همایش منطقه‌ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جنگلداری

155 

عنوان: بررسی گونه‌های سیانوباکتری غالب دریاچه زریبار (کردستان)

نویسنده (نویسندگان): تحسین رحمانی، هادی پور باقر، برزان بهرامی کمانگر

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران، ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

منابع طبیعی

شیلات

156  

عنوان: ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های سنجاب ایرانی با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره‌ای، استان کردستان، ایران

نویسنده (نویسندگان): سید شهاب موسوی، برزان بهرامی کمانگر، شهرام کبودوندپور

هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه نیرو، تهران، 21، 23 شهریور ماه 1390

منابع طبیعی

شیلات

157 

عنوان: تعیین حد مجاز مصرف هفتگی گوشت ماهیان آلوده به جیوه کپور نقره‌ای دریاچه سد قشلاق سنندج

نویسنده (نویسندگان): مهدی خوشناموند، شهرام کبودوندپور

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران، 17 خرداد 1390

منابع طبیعی

محیط زیست

158 

عنوان: شناسایی پرندگان پارک جنگلی سلمان فارسی بهبهان

نویسنده (نویسندگان): کلثوم حاجی زادگان، پروین صفیان بلداجی، شهرام کبودوندپور

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران، 17 خرداد 1390

منابع طبیعی

محیط زیست

159 

عنوان: مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه قشلاق سنندج با استانداردهای بین المللی

نویسنده (نویسندگان): سیروان نیک منش، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران، ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

منابع طبیعی

محیط زیست

160  

عنوان: طبقه بندی کیفی رودخانه گاوه رود به روش Hilsenhoff با استفاده از ساختار جوامع ماکروبنتوزی

نویسنده (نویسندگان): لیلا سلیمی بنی، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر، سیروان نیک منش

پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، ۳۰ آبان ۱۳۹۰

منابع طبیعی

محیط زیست

161  

عنوان: طبقه بندی کیفی آب رودخانه قشلاق سنندج بر اساس استاندارد کمیسیون مرکزی کنترل آلودگی هند (ICPCCS)

نویسنده (نویسندگان): سیروان نیک منش، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر

پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، ۳۰ آبان ۱۳۹۰

منابع طبیعی

محیط زیست

162  

عنوان: بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه گاوه رود سنندج

نویسنده (نویسندگان): لیلا سلیمی بنی، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران، 17 خرداد 1390

منابع طبیعی

محیط زیست

163  

عنوان: ارزیابی تنوع زیستی در جوامع ماکروزئوبنتوزی رودخانه قشلاق سنندج

نویسنده (نویسندگان): سیروان نیک منش، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، تهران، ۳ اسفند ۱۳۹۰

منابع طبیعی

محیط زیست

164  

عنوان: تنوع زیستی ماکروزئوبنتوزهای رودخانه گاوه رود سنندج

نویسنده (نویسندگان): لیلا سلیمی بنی، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، تهران، ۳ اسفند ۱۳۹۰

منابع طبیعی

محیط زیست

165  

عنوان: ارزیابی خطر آلودگی آرسنیک در خاک‌های آهکی غرب ایران با استفاده از شاخص Geo، Accumulation

نویسنده (نویسندگان): سارا ماجدی، بابک سوری، رضا بشیری خوزستانی، لیلا بابایی فر

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران، 17 خرداد 1390

منابع طبیعی

محیط زیست

166  

عنوان: آنالیز تغییرات فاکتورهای کیفی آب رودخانه کارون در ۳ ایستگاه ابسنجی و در ۲ فصل کم آبی و پر آبی

نویسنده (نویسندگان): ابراهیم سالم، علی محمدی، مهدی ابراهیم پور

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران، ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

منابع طبیعی

محیط زیست

167  

عنوان: روندیابی تغییر خصوصیات شیمیائی کمپوست طی فرآیند تولید در شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه

نویسنده (نویسندگان): حدیث خنده رو، بابک سوری، هایده شیرزادی، سعید سماوات

پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، ۳۰ آبان ۱۳۹۰

منابع طبیعی

محیط زیست

168  

عنوان: ارزیابی سطح خطر آلودگی به ارسنیک در گرد و غبار غرب ایران با استفاده از شاخص Geo، Accumulation

نویسنده (نویسندگان): رضا بشیری خوزستانی، بابک سوری، لیلا بابائی فر، سارا ماجدی

پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، ۳۰ آبان ۱۳۹۰

منابع طبیعی

محیط زیست

169  

عنوان: روندیابی تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیائی کمپوست طی فرآیند تولید در کارخانه کمپوست آراد کوه تهران

نویسنده (نویسندگان): حدیث خنده رو، بابک سوری، سعید سماوات

چهاردهمین همایش ملی بهداشت و محیط، یزد، ۱۰ آبان ۱۳۹۰

منابع طبیعی

محیط زیست

170 

عنوان: بررسی مولفه‌های اقتصادی اجتماعی منطقه سارال کردستان به عنوان اطلاعات پایه در توسعه پایدار روستایی

نویسنده (نویسندگان): پرویز کرمی، مهتاب گرگین کرجی، حامد قادرزاده

دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 15، 16 تیرماه 1390

منابع طبیعی

مرتع و آبخیزداری

171 

عنوان: بررسی و تحلیل دیدگاه کارشناسان در راستای نیل به توسعه پایدار روستایی در منطقه سارال کردستان

نویسنده (نویسندگان): مهتاب گرگین کرجی، پرویز کرمی، حامد قادرزاده

دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 15، 16 تیرماه 1390

منابع طبیعی

مرتع و آبخیزداری

172 

عنوان: بررسی موانع یادگیری زبان برنامه نویسی و ارائه راهکارهای مناسب

نویسنده (نویسندگان): کیوان کاسب، احسان امیریان، رحمت اله میرزایی

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابهر، ۲۴ آذر ۱۳۹۰

مهندسی

برق

173 

عنوان: طراحی و آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی با استفاده از استراتژی تکاملی

نویسنده (نویسندگان): خه بات سلطانیان، فردین احمدی زر، فردین اخلاقیان طاب

اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تبریز، ۲۵ آبان ۱۳۹۰

مهندسی

صنایع

174 

عنوان: انتخاب ویژگی در متن با استفاده از معیار آنتروپی فازی و الگوریتم ژنتیک

نویسنده (نویسندگان): فردین احمدی زر، مجید همتی، پرهام مرادی دولت آبادی

پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران، تهران، ۲۲ آذر ۱۳۹۰

مهندسی

صنایع

175 

عنوان: بهبود الگوریتم‌های فراابتکاری در حل مسئله تشکیل سلول تعمیم یافته

نویسنده (نویسندگان): جمال ارکات، مهدی حسین آبادی فراهانی

چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه گیلان، 28، 29 اردیبهشت ماه 1390

مهندسی

صنایع

176  

عنوان: معرفی یک سیستم مدیریت اطلاعات فنی در محیط 3 بعدی برای صنایع نفت و گاز

نویسنده (نویسندگان): پرستو جلالی، محمود شهرخی

دومین همایش فرآیندهای سازمانی، تهران، ۱۳ دی ۱۳۹۰

مهندسی

صنایع

177 

عنوان: ساخت بتن سبک سازه‌ای با استفاده از دانه‌های سبک (پوکه)، میکروسیلیس و پودر سنگ

نویسنده (نویسندگان): آروین وزیری، حامد قاضی، زهرا محمدی، هدی جوزاده، سمیه صفیاری، علیرضا حبیبی، آرمان محمدی

اولین کنفرانس ملی بتن سبک، تهران، فروردین ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

178 

عنوان: طراحی بهینه رو سازی راه بر مبنای ضوابط آیین نامه AASHTO

نویسنده (نویسندگان): علیرضا حبیبی، نیما خالدی

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیباکنار، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

179 

عنوان: بهینه سازی تیرهای بتنی تقویت شده با FRP

نویسنده (نویسندگان): علیرضا حبیبی، هامون فتحی

سومین کنفرانس ملی بتن ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 16، 17 مهرماه 1390

مهندسی

عمران

180 

عنوان: تحلیل حساسیت شکل مدهای ارتعاشی قابهای خمشی بتن مسلح

نویسنده (نویسندگان): علیرضا حبیبی

سومین کنفرانس ملی بتن ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 16، 17 مهرماه 1390

مهندسی

عمران

181 

عنوان: طراحی بهینه ستونهای مشبک با بستهای موازی

نویسنده (نویسندگان): علیرضا حبیبی، نیما خالدی

سومین همایش ملی عمران شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 4، 5 آبان ماه 1390

مهندسی

عمران

182 

عنوان: طرح اختلاط بتن با استفاده از اصول بهینه سازی و بر اساس نتایج آزمایشگاهی

نویسنده (نویسندگان): علیرضا حبیبی، هومن صفاری، وریا محمدی

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، 6، 7 اردیبهشت 1390

مهندسی

عمران

183 

عنوان: بهینه سازی طراحی قابهای فولادی با در نظر گرفتن اتصالات کف ستون

نویسنده (نویسندگان): علیرضا حبیبی، یاسر نامدار

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، 6، 7 اردیبهشت 1390

مهندسی

عمران

184 

عنوان: ۱ روش جدید جهت تحلیل غیر خطی قاب‌های چند درجه آزادی تحت اثر بارگذاری انفجاری

نویسنده (نویسندگان): علیرضا حبیبی، سید افشین قوام

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، 6، 7 اردیبهشت 1390

مهندسی

عمران

185 

عنوان: طراحی قابهای بتن مسلح با کنترل خسارت در برابر زلزله

نویسنده (نویسندگان): مهدی ایزدپناه، علیرضا حبیبی

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، 6، 7 اردیبهشت 1390

مهندسی

عمران

186  

عنوان: اصلاح معادلات شیب افت تیر ستون‌ها با سختی متغییر و اتصالات نیمه صلب

نویسنده (نویسندگان): علیرضا حبیبی، هامون فتحی، نبرد حبیبی

همایش ملی سازه، راه، معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ۳ اسفند ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

187 

عنوان: تعیین شاخص اعتماد سازه‌ها بر اساس مشخصه شکل پذیری

نویسنده (نویسندگان): آزاد یزدانی، پویان زرگر

دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان، تهران، ۲ آبان ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

188 

عنوان: بررسی اثر رفتار خاک بر روی تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی

نویسنده (نویسندگان): آزاد یزدانی، پوریا دلاوری

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

189 

عنوان: تولید زلزله در ۱ سایت مشخص با استفاده از روش چشمه محدود

نویسنده (نویسندگان): آزاد یزدانی، فواد مرادخانی

کنفرانس زلزله، سازه و روش‌های محاسباتی، کرمان، ۲۷ مهر ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

190 

عنوان: تحلیل خطر احتمالاتی کلان شهر رشت

نویسنده (نویسندگان): آزاد یزدانی، میلاد کوثری، سید نصراله افتخاری

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، 6، 7 اردیبهشت 1390

مهندسی

عمران

191 

عنوان: تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی بر مبنای روش شبیه سازی مونت کار لو

نویسنده (نویسندگان): آزاد یزدانی، علی شهپری

کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش‌های محاسباتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 27_28 مهر ماه 1390

مهندسی

عمران

192 

عنوان: مطالعه مقایسه‌ای مدلهای مشخصه دوره‌ای برای میلگردهای فولادی

نویسنده (نویسندگان): هوشنگ دباغ، امید رحمتی

سومین کنفرانس ملی بتن، تهران، ۱۷ مهر ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

193 

عنوان: رابطه تنش کرنش دوره ای پدیدار شناختی و وابسته به مسیر برای میلگردهای فولادی

نویسنده (نویسندگان): امید رحمتی، هوشنگ دباغ، مرتضی بسطامی

ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، 1390

مهندسی

عمران

194 

عنوان: ارائه روشی جدید برای بهینه کردن میزان مصرف الیاف در بتن بر اساس مقاومت مشخصه و بررسی اثر تغییرات درصد الیاف و بعد سنگدانه بر روی مقاومت فشاری بتن الیافی

نویسنده (نویسندگان): سید شیث مصنفی، علیرضا چابکی، سارا جمالی، هومن صفاری

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، 6، 7 اردیبهشت 1390

مهندسی

عمران

195 

عنوان: اثر مدل سازی دستگاه پله‌های دوطرفه در سازه‌های بتن آرمه

نویسنده (نویسندگان): مرتضی بسطامی، حسین تاجیمر ریاحی، علی پور عابدین

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

196  

عنوان: بررسی اثر پوزولانهای طبیعی ایران بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن خود تراکم (مطالعات موردی روی توف سبز آبیک)

نویسنده (نویسندگان): محمداسماعیل نیا عمران، محسن نوریان

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

197 

عنوان: بهینه کردن طرح اختلاط بتن خود تراکم با استفاده از روش تاگوچی

نویسنده (نویسندگان): محمداسماعیل نیا عمران، محسن نوریان

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

198 

عنوان: بررسی تأثیر آتش سوزی بر مقاومت پسماند جانبی قاب بتن مسلح مقاومت بالا

نویسنده (نویسندگان): مصطفی کردی، مازیار باغبدرانی، علیرضا چابکی خیابانی، مرتضی بسطامی

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

199 

عنوان: مطالعه آسیبپذیری بتن مقاومت بالا در برابر حرارتهای بالا و تأثیر کاربرد الیاف پلی پروپیلن

نویسنده (نویسندگان): مازیار باغبدرانی، مصطفی کردی، علیرضا چابکی خیابانی، مرتضی بسطامی

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

200 

عنوان: مقایسه عملکرد لرزه‌ای پل‌های فلزی تک پایه بهسازی شده با صفحات FRP وورق های سخت کننده فولادی باروش های عددی

نویسنده (نویسندگان): مرتضی بسطامی، امیرشیخ زاده تکابی

کنفرانس زلزله، سازه وروش های محاسباتی، جهاددانشگاهی استان کرمان، 28_27 مهرماه 1390

مهندسی

عمران

201 

عنوان: بررسی اثرات آتش روی قابهای بتنی مقاومت بالا با تحلیل بارافزون

نویسنده (نویسندگان): محسن میلادی، علیرضا چابکی خیابانی

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

مهندسی

عمران

202 

عنوان: نقش جداسازی لرزه‌ای باجداسازهای LRB برای ساختمان‌های tr فولادی تحت رکودهای حوزه نزدیک ایران

نویسنده (نویسندگان): سیدحسن حسینی، مرتضی بسطامی

کنفرانس زلزله، سازه وروش های محاسباتی، جهاددانشگاهی استان کرمان، 28_27 مهرماه 13907

مهندسی

عمران

203 

عنوان: یکپارچه سازی اطلاعات و تکنولوژی استراتژی امنیتی شرکت‌ها با برنامه و استراتژی کلی محاسبات ابری

نویسنده (نویسندگان): قاسم محمدی، احمد زمان زاده

اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تبریز، ۲۵ آبان ۱۳۹۰

مهندسی

کامپیوتر

204 

عنوان: مقایسه کارایی شبکه عصبی و ماشین‌های بردار پشتیبان در طبقه بندی انواع برنج‌ها با استفاده از ویژگی‌های بافت

نویسنده (نویسندگان): سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده

اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تبریز، ۲۵ آبان ۱۳۹۰

مهندسی

کامپیوتر

205 

عنوان: روشی جدید برای تشخیص و شناسایی پلاک خودرو بر اساس عملیات مورفولوژی

نویسنده (نویسندگان): سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کریم مرادی

اولین همایش تخصصی سیستم‌های هوشمند کامپیوتری و کاربرد آن‌ها، تهران، ۳۰ مهر ۱۳۹۰

مهندسی

کامپیوتر

206  

عنوان: بازیابی تصویر بر اساس محتوی با استفاده از ترکیب ویژگی‌های مکانی و سراسری رنگ

نویسنده (نویسندگان): محسن فتحیان، فردین اخلاقیان طاب

اولین همایش منطقه‌ای رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ۵ خرداد ۱۳۹۰

مهندسی

کامپیوتر

207 

عنوان: طیقه بندی ارقام برنج با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه ویژگی‌های بهینه شکل برنج

نویسنده (نویسندگان): سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده

بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران، ۱ آذر ۱۳۹۰

مهندسی

کامپیوتر

208 

عنوان: مشاوره دانشجویی با استفاده از شبکه‌های بیزین

نویسنده (نویسندگان): رافع ترابی، پرهام مرادی دولت آبادی

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و کاربرد آن‌ها، ماهشهر، ۱۸ اسفند ۱۳۹۰

مهندسی

کامپیوتر

209 

عنوان: آنالیز حساسیت الگوریتم ژنتیک ارائه شده برای مسئله بخش بندی بهینه شبکه‌های اترنت صنعتی

نویسنده (نویسندگان): وفا میهمی، پرهام مرادی دولت آبادی

اولین همایش تخصصی سیستم‌های هوشمند کامپیوتری و کاربرد آن‌ها، تهران، ۳۰ مهر ۱۳۹۰

مهندسی

کامپیوتر

210 

عنوان: ارائه یک معیار ترکیبی جدید در سیستم‌های توصیه گر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و خوشه بندی فازی

نویسنده (نویسندگان): فرشته کیاست، پرهام مرادی دولت آبادی

هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران، تهران، ۱۶ اسفند ۱۳۹۰

مهندسی

کامپیوتر

211 

عنوان: استفاده از سیستم فازی در تحلیل سودمندی و ورشکستگی با استفاده از دو مدل درجه سودمندی و نقطه سر به سر تحت شرایط نامعین

نویسنده (نویسندگان): فرشته کیاست

یازدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 14، 16 تیرماه 1390

مهندسی

کامپیوتر

212 

عنوان: تسهیل و تسریع بودجه بندی با بودجه بندی الکترونیکی

نویسنده (نویسندگان): محمد یزدان پناه، صادق سلیمانی، یاسر سلیمانی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی، دانشگاه شمال آمل، 14، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

مهندسی

کامپیوتر

213 

عنوان: آزمون امنیت Ajax در برنامه‌های کاربردی غنی شده‌ی تحت وب، بر اساس چرخه تولید نرم افزار (SDLC)

نویسنده (نویسندگان): ضیاءالدین نجفیان، نگار عربی، صادق سلیمانی

چهاردهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، کرمانشاه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۰

مهندسی

کامپیوتر

214 

عنوان: تشخیص دستکاری در داده‌های برچسب RFID با استفاده از نشانه گذاری شکننده

نویسنده (نویسندگان): صادق سلیمانی، پریسا کاغذگران

هشتمین کنفرانس بین المللی رمز ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 23، 24 شهریور ماه 1390

مهندسی

کامپیوتر

215 

عنوان: مدلسازی ژئوشیمیایی حوضه آبریز منطقه رودبارجهت بررسی کانی سازی سرب و روی

نویسنده (نویسندگان): مهدی عبدالملکی، سمیه اکبر، مسعود علی پوراصل، احمد رضا مختاری

۳۰ امین گردهمایی علوم زمین، تهران، فروردین ۱۳۹۰

مهندسی

معدن

216  

عنوان: کاتالیست های نانو ساختار pt/Al2O3 برای اکسیداسیون ناقص متان به گازسنتز

نویسنده (نویسندگان): فرانک اخلاقیان طاب، جعفر توفیقی، علی مهاجری

دهمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، 23_25 شهریور 1390

مهندسی

مهندسی شیمی

217 

عنوان: سنجش عوامل موثر در آسیب پذیری بافت‌های قدیمی و فرسودهشهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی معکوس مطالعه موردی محله سرتپوله شهر سنندج

نویسنده (نویسندگان): کیومرث حبیبی، کومار جوانمردی

سومین همایش ملی عمران شهری، سنندج، ۴ آبان ۱۳۹۰

هنر

شهرسازی

218 

عنوان: پهنه بندی آسیب پذیری شهر در برابر زلزله با استفاده از منطق IO و مدل دلفی در محیط GIS (نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)

نویسنده (نویسندگان): کیومرث حبیبی، مهدی تحصیلدار، حامد کمالی نسب

همایش ملی ژئوماتیک 90، تهران، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

هنر

شهرسازی

219 

عنوان: ضرورت ارتقای نقش مدیریت شهری در گردشگری شهری با تاکید به شرایط ایران

نویسنده (نویسندگان): کیومرث ایراندوست

همایش ملی مدیریت شهری و توسعه گردشگری، طرقبه (مشهد مقدس)، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

هنر

شهرسازی

220 

عنوان: درآمد رانتی و گسست شهرداری از اجتماع محلی در ایران

نویسنده (نویسندگان): کیومرث ایران دوست

نخستین همایش علمی شهرداری به منزله‌ی نهاد اجتماعی، تهران، فروردین ۱۳۹۰

هنر

شهرسازی

221 

عنوان: اورامان فرازی از هویت معماری و شهرسازی اسلامی ایران

نویسنده (نویسندگان): سارا سلیمانی

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر تبریز، 21، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

هنر

معماری

222 

عنوان: نماهای آشفته در معماری و شهرسازی معاصر، نگاهی به آسیب شناسی طراحی نماهای ساختمان از منظر هویت

نویسنده (نویسندگان): سارا سلیمانی

همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهرتهران، مرکز همایشهای برج میلاد تهران، 30، ۳۱ فروردین ۱۳۹۰

هنر

معماری

223 

عنوان: روش‌ها و رویکردهای نوین تدریس در معماری بر پایه الگوها و نظریه‌های جدید آموزش

نویسنده (نویسندگان): سارا سلیمانی، صلاح الدین مولانایی

چهارمین همایش آموزش معماری ایران، تهران، ۱۸ دی ۱۳۹۰

هنر

معماری

224 

عنوان: ارزش‌های مستتر در گره‌ها، مفاصل و معابر (بافت‌های سنتی سنندج)

نویسنده (نویسندگان): مهرداد یوسف زمانی

همایش ملی معماری در بستر فرهنگ، سقز، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰

هنر

معماری

225 

عنوان: درون گرایی در برون گراها (جلوه‌هایی از ارزشهای معماری مسکونی دربافت های پلکانی)

نویسنده (نویسندگان): مهرداد یوسف زمانی

همایش ملی معماری در بستر فرهنگ، سقز، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰

هنر

معماری

226 

عنوان: کالبد فضاهای شهری عامل تبدیل رودر رویی فرهنگی به سازگاری فرهنگی

نویسنده (نویسندگان): مهرداد یوسف زمانی

همایش ملی معماری در بستر فرهنگ، سقز، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰

هنر

معماری